Bakalářské obory – hlavní program

Podívejte se na úvodní slovo děkana prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., který Vás na fakultě přivítá.
V tomto videu se od PhDr. Hany Svobodové, Ph.D. dozvíte spoustu užitečných informací o jednotlivých bakalářských oborech, které je možné studovat na 3. lékařské fakultě. Zmíněný je zde i navazující magisterský obor Intenzivní péče.
JonÁŠOVA posluchárna