Fyzioterapie

Přijímací řízení

Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 7. 6. 2023 – 8. 6. 2023 a má 2 kola.

7. 6. 2023 – písemný test z biologie a fyziky, přičemž z každého předmětu je 30 otázek, celkem tedy 60 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Minimální a maximální možný počet bodů: minimum 0 – maximum 60. Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

8. 6. 2023 – 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopností samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů (pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti). Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62. Jedná se o aritmetický průměr hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky. Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 20.

Terka Vozárová, Fyzioterapie

3. lékařská fakulta je veľmi príjemná fakulta s priateľskou atmosférou, otvorená všetkým. Všade sa budete cítiť byť vítaný a ostatný študenti Vám radi v prípade problemu pomôžu. Sme mala časť fakulty, kde sa navzájom poznáme a môžeme organizovať rôzne akcie a zdieľať svoje pocity a zdieľať skúsenosti. Trojku som si vybrala práve kvôli tomu tu a jej vlastnej atmosfére. A čo sa fyzioterapie, myslím si, že je to veľmi perspektívny odbor s veľkou možnosťou sebarealizácie.

Daniel Beneš, Fyzioterapie

Už od mala jsem se zajímal o medicínu a sport. Obor fyzioterapie byl proto jasnou volbou. Se studiem na 3. lékařské fakultě jsem spokojený. Na celé fakultě panuje velmi přátelská a klidná atmosféra. Oceňuji nejvíce meziročníkovou spolupráci a přístup pedagogů ke studentům. Studium oboru Fyzioterapie mi navíc umožnilo nadále pokračovat ve sportu na vysoké úrovni.

Kateřina Vernerová, Fyzioterapie

Jmenuji se Kateřina Vernerová a studuji bakalářský obor fyzioterapie na 3. LF UK. Studium mi otevřelo nové možnosti a přineslo přátele a mnoho nových zkušeností. I když může být studium časově náročné, nesebere Vám chuť do jiných mimoškolních i školních aktivit.