International Federation of Medical Students Association je nezávislou organizací s více než 1,5 milionem studentů lékařství ze 123 zemí světa. Naším cílem je sjednocení a propojení studentů lékařských fakult s vizí pomoci druhým, zlepšení veřejného zdraví a dosáhnutí co nejlepšího možného vzdělání, abychom jako lékaři jednali především lidsky a v souladu s etickými a morálními hodnotami. 

Pole působnosti IFMSA je velice různorodé, strukturálně je rozdělená do šesti výborů. Každá ze sekcí IFMSA nabízí specifické projekty, díky čemuž si každé najdete to své

Pokud Vás podrobněji zajímá, čím se IFMSA zabývá, pak zhlédněte toto krátké video od našich studentek. 🙂

V SCOME (Standing Committee for Medical Education) se společně snažíme o to, aby studium medicíny bylo co nejvíc zajímavé, obohacující a také zvládnutelné. Tak, aby z nás v budoucnu byli co nejlepší lékaři. 

Proto pořádáme tyto akce:

 • Medické doučování – předtestové online workshopy se staršími studenty 
 • Poznej svoji specializaci – online přednášky s lékaři z nejrůznějších specializací, který vám prozradí vše, co jste kdy chtěli vědět o neurochirurgii, patologii, oftalmologii a mnoha dalších
 • EKG v praxi – online workshopy, kde se naučíte “dešifrovat” různé fyziologické i patofyziologické EKG křivky a taky jak je využít k diferenciální diagnostice 
 • Jak neztrácet čas učením – projekt o nejrůznějších medických aplikacích a studijních metodách, které Vám mohou studium výrazně usnadnit 
 • a mnohé další jako Chirurgické šití, MediCafé nebo Natural Cultural Days

SCOPE (Standing Committee for Professional Exchange)  je sekcí pro praktické stáže. Každý student medicíny po třetím ročníku má možnost strávit 4 týdny ve zdravotnickém zařízení mimo Česko, klidně i mimo Evropu. O organizaci výjezdů a příjezdů našich i zahraničních studentů se stará právě SCOPE. Chceš poznat mediky z celého světa? Jejich kulturu nebo odlišný přístup k medicíně za hranicemi?

Ve SCORA (Standing Committee for Sexual and Reproductive Health and Rights Including HIV&AIDS) se snažíme šířit povědomí o bezpečném sexu a otrkávat středoškoláky a starší mazáky na základkách. V současné jsme pořádali tyto projekty: 

 • Movember – aneb měsíc listopad je ve znamení kníru. Akce se týká osvěty o mužském zdraví. 
 • WAW – World AIDS Week – akce týkající se prevence nákazy HIV/AIDS a usilující o destigmatizaci a podporu nakažených. Normálně si povídáme s lidmi o pohlavních nemocech, prodáváme stužky, rozdáváme kondomy, zařizujeme testovací sanitku a paříme na Láskopárty

Ve SCOPHu (Standing Committee for Public Health) se můžeš zapojit hned do několika projektů zabývajících se zdravím a osvětovou činností v oblasti prevence. 

 • Pro život – učíme středoškoláky první pomoc, hlavně jak resuscitovat, zastavovat krvácení a jak přistoupit k člověku v bezvědomí
 • Nemocnice pro medvídky – návštěva mateřských školek, léčení plyšáků a zábava s dětmi, které se hravou formu zbavují strachu z bílých plášťů
 • Úsměv všem – snažíme vymýšlet zábavné činnosti pro seniory, kteří hlavně v této obtížné době moc důvodů k úsměvu nemají. 

Spolupracujeme také s ostatními pražskými lékařskými fakultami, a to v rámci Světového dne diabetu a Světového dne zdraví, jejichž cílem je šířit důležitost prevence. 

SCORE (Standing Committee for Research Exchange) má na starost stáže výzkumné a to pro všechny studenty medicíny po 2. ročníku. Stejně jako praktické jsou i výzkumné stáže na 4 týdny a můžeš je trávit po celém světě. Chtěl bys jet již po prvním ročníku? Nezoufej, i pro tebe máme nabídku a to vítat studenty, kteří jezdí na výzkumné stáže k nám, a pomoc se jim zorientovat v Praze a třeba s nimi i vyrazit na nějakou párty či výlet. 

Aktivity SCORP (Standing Committee for Human Rights & Peace) jsou pro každého, komu není lhostejné dění v jeho blízkém okolí a ve světě, i pro ty, kdo si chtějí jen rozšířit obzory. V podstatě jde o místo, kde můžete realizovat svoje zájmy, které nejsou čistě medicínského rázu

 • Medics for planet – projekt který se zabývá zero waste, udržitelným hospodářstvím, znečištěním životního prostředí a tím, jaká zlepšení můžeme udělat my sami 
 • Den lidských práv – koná se současně s Mezinárodním dnem lidských práv. 
 • Maraton psaní dopisů – ve spolupráci s Amnesty International, okolo Dne lidských práv píšete dopis např. Apel na propuštění politického vězně. 
 • Vánoční cukrování – vystoupení s vánočními koledami na fakultě s jarmarkem a punčem, na vánočních trzích se sbírkou pro LDN, vystoupení v LDN FNKV a ÚVN. 
 • Cyklus válečné a urgentní medicíny – cyklus přednášek týkajících se různých témat z válečných oblastí, spolupráce s Médecins sans frontières.