Nutriční terapie

Přijímací řízení

Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 7. 6. 2023 – 9. 6. 2023 a má 2 kola

7. 6. 2023 – 1. kolo – písemný test z biologie a chemie. Celkem 60 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 a maximum 60. Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení

9. 6. 2023 – 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů (pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti). Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62. Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 25

Anna Štorková, Nutriční terapie

Nutriční terapii na 3. lékařské fakultě jsem se rozhodla studovat kvůli problematice týkající se správné výživy, která mě zajímá již několik let. I já věřila nesmyslným mýtům o výživě a studiem tohoto oboru jsem se rozhodla svůj názor změnit. Nyní se snažím prostřednictvím Instagramu @nutri_3lf o zvýšení povědomí o studiu nutriční terapie a výživě jako takové. Do budoucna bych se ráda zabývala sportovní výživou, láká mě ale také nemocniční praxe. Studium sice není tak jednoduché, jak jsem si na začátku myslela, ale rozhodně to za to stojí. Nemusíte se obávat žádného předmětu, vyučující nebo ostatní studenti jsou vám vždy ochotní podat pomocnou ruku.

Marie Šantrochová, Nutriční terapie

Na nutriční terapii jsem se hlásila, protože mě zajímalo jídlo a chtěla jsem se o něm dozvědět více. Také jsem chtěla pracovat s lidmi. Během studia jsem zjistila, že je mnoho oblastí, kterým se jako nutriční terapeut můžete věnovat. Já osobně se chci zaměřit především na veganskou a vegetariánskou stravu, protože dostupnost odborníků a informací v oblasti není dostatečná. Kdyby vás náhodou děsilo množství chemie ve studijních plánech, můžete se uklidňovat představou skvělého vaření v kuchyňce určené především pro náš obor.