První pomoc na 3. lékařské fakultě

Již v prvním ročníku vás v letním semestru čeká výuka první pomoci. Během tohoto předmětu se budete učit první pomoc nejen na přednáškách a praktikách, ale i v nemocnici pod dozorem zkušených anesteziologů. Zážitkový kurz první pomoci probíhá ve Výcvikovém centru Dobronice. Zde se během třídenního programu formou seminářů a workshopů naučíte první pomoc a ocitnete se v mnoha modelových situacích, ve kterých se naučíte, jak řešit reálné situace.

Acter

Baví tě první pomoc a urgentní medicína? Zajímá tě, jak je postaráno o pacienta, který je v akutním ohrožení života? Tak pro tebe je Acter jako stvořený.

Acter momentálně realizuje několik projektů. Jedním z nich je volitelný předmět “Úvod do akutní medicíny”, který je dostupný pro pro studenty 1. a 2. ročníku. V tomto se předmětu se prostřednictvím seminářů, ale také praxí a exkurzí seznámíš s problematikou akutní medicíny. Dalším projektem jsou “Kazuistické večery s urgentní medicínou”, kde se dozvíš zajímavé příběhy ze života lékařů pracujících na urgentních příjmech, záchrankách, dispečinku, ale také třeba se záchranáři. V minulých letech jsme pořádali seminář s legendárním pražským záchranářem Vítem Samkem. A aby toho nebylo málo, tak se Acter také podílí na již zmiňovaném Zážitkovém kurzu první pomoci.

IFMSA – Pro život

V tomto projektu IFMSA se snažíme zvýšit povědomí ohledně první pomoci v populaci svižnou a názornou formou. Studenti chodí do různých škol, firem a jiných zařízení dělat workshopy první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak hlavně praktické znalosti v poskytování první pomoci. Během workshopu využíváme autentické zvukové nahrávky a resuscitační figuríny. Možné chyby, omyly a nevědomosti nahrazujeme nejnovějšími a jednoduchými postupy. Chceme, aby každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, jak se má zachovat a co dělat v kritické situaci, kdy se ocitne v roli zachránce.