Dentální hygiena

Přijímací řízení

Přijímací zkouška bude probíhat dne 7. 6. 2023 a má 1 kolo

7. 6. 2023 – písemný test z biologie a chemie, přičemž z každého předmětu je 30 otázek, celkem tedy 60 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Minimální a maximální možný počet bodů: minimum 0 – maximum 60. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků písemné části. Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Anna Kolouchová, Dentální hygienistka

Tento obor jsem si vybrala, jelikož se zajímám o zdraví a právě zdraví dutiny ústní považuji za velmi důležité. Mnoho lidí si to nemusí uvědomovat, ale pouhá práce s manuálním zubním kartáčkem, která se na první pohled může zdát naprosto primitivní či výběr správného tvaru kartáčku, činí populaci značný problém. 

Na naší fakultě se mi líbí prostředí, ve kterém máme možnost se hlavně prakticky vzdělávat. Jelikož jsou vybrané přednášky mezioborové, často se dozvíte zajímavé informace, které s Vaším studiem přímo nesouvisí. V neposlední řadě nelze opomenout vstřícnost vyučujících, kteří se snaží vždy najít přijatelné řešení.

Dagmara Cigánková, Dentální hygienistka

Obor “dentální hygienistka” som si vybrala – úprimne – až ako druhú možnosť, pretože pôvodný zámer bol študovať zubné lekárstvo. Nakoniec som rada, že som tu a určite by som svoje rozhodnutie nemenila. Štúdium je naozaj kvalitné a na úrovni. Baví ma práca s pacientmi a neustály príjem zaujímavých informácií z rôznych medicínskych oborov. 

Páči sa mi priateľská atmosféra našej fakulty ruka v ruke s jej vysokým hodnotením v rámci iných lekárskych fakúlt. Kvalita výuky a vzdelania bola mojim hlavným kritériom pri výbere školy.