Zahraniční stáž v Německu

Dnes již pan doktor Tomáš Sychra Vám v následujícím videu poví, jak strávil svůj erasmus v německém Hannoveru. Důkazem toho, že to pro něj bylo velmi přínosné, je nejen zisk spousty zkušeností a znalostí v oboru medicíny, ale i úspěšné překonání jazykové bariéry.