Všeobecné ošetřovatelství

Přijímací řízení

Přihlášku ke studiu je možné podat do 28. 2. 2023

Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 7. 6. 2023 – 9. 6. 2023 a má 2 kola

7. 6. 2023 – 1. kolo – písemný test ze základů biologie člověka, test má celkem 50 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 – maximum 50. Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan, na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

9. 6. 2023 – 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů (pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti). Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 – maximum 62. Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 80.

Přípravný kurz: 29. – 30. ledna 2023 – výuka somatologie a biologie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku a práce s odborným textem.

Míša Vodová, Všeobecné ošetřovatelství

Na naší fakultě si nejvíce cením přátelské atmosféry a provázanosti mezi jednotlivými obory. Celý život jsem věděla, že chci jednou pracovat ve zdravotnictví a pro tento obor jsem se nadchla i díky kontaktu s lidmi a možností jim pomoci.

Aneta Lukešová, Všeobecné ošetřovatelství

Pro svoje budoucí povolání jsem si chtěla zvolit něco uplatnitelného a užitečného. Na práci zdravotní sestry se mi líbí kombinace profesionálního a osobního přístupu. 3. lékařská fakulta splnila moje očekávání vyváženosti teoretické a praktické výuky.

Markéta Čížková, Všeobecné ošetřovatelství

3. lékařskou fakultu jsem si vybrala, protože jsem chtěla dělat práci, která bude mít doopravdy smysl, což pro mě znamená pomáhat. Navíc zde člověk uplatní zručnost, komunikaci s lidmi i vědomosti. A díky studiu je stále může rozvíjet a zlepšovat.

Jakub Denk, Všeobecné ošetřovatelství

Už od dětství jsem chtěl pracovat ve zdravotnictví a při možnosti studovat “sestru” na univerzitě jsem neváhal ani chvilku! Na 3. lékařské fakultě jsou všichni velmi vstřícní, pomáhají vám a udělají všechno pro to, abyste se za dobu studia naučili co nejvíc, a to nemluvím o možnosti pokračovat v navazujícím magisterském programu Intenzivní péče!

Anna Plášilová, Všeobecné ošetřovatelství

Už jako malá jsem chtěla na Karlovku. Na střední mi vyučující na praxi doporučila 3. lékařskou fakultu. Když jsem přišla na den otevřených dveří, hned jsem si to tu zamilovala a teď vím, že jsem volila správně. Už bych neměnila! Nejen díky skvělým kamarádům, které jsem zde našla, ale i díky skvělým vyucujicim a špičkovým praxim.